HATAY KAGİD

Vizyon & Misyon

VİZYON

Geleceğin iş dünyasını yapılandırmada etkin kadın girişimciler yaratmak. kadın girişimciliğini geliştirmek; ekonomik ve sosyal yaşamda kadının konumunu güçlendirmek.

MİSYON

Ekonomik değer yaratan kadın girişimci sayısını arttırarak ve mevcut kadın girişimcileri güçlendirerek dünya ile bütünleşmesini sağlamak, ülke ekonomisine ve sosyal gelişimine katkıda bulunmak.