TÜRKONFED : Kadının yaşama ve güvenlik hakkı korunmalı

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), şiddeti insan hakkı ihlali olarak tanımlayan İstanbul Sözleşmesi’nin, kadının yaşama ve güvenlik hakkını koruyarak toplumsal refaha da katkı sağladığına dikkat çekerek, “İstanbul Sözleşmesi yaşatır” dedi.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), şiddeti insan hakkı ihlali olarak tanımlayan İstanbul Sözleşmesi’nin, kadının yaşama ve güvenlik hakkını koruyarak toplumsal refaha da katkı sağladığına dikkat çekerek, “İstanbul Sözleşmesi yaşatır” dedi.

Çatısı altında 30 federasyon ve 266 dernek üzerinden 40 bine yakın şirket yer alan TÜRKONFED’in Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, “Çatısı altındaki 42 kadın derneği ile Türkiye’nin en büyük örgütlü kadın gücü olan TÜRKONFED olarak; İstanbul Sözleşmesi olarak

bilinen, ‘Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin Türkiye tarafından tek taraflı feshi veya bazı maddelerine çekince konulması seçeneklerinin gündeme getirilmesini büyük bir endişeyle takip etmekteyiz” denildi ve şu konuların altı çizildi: “Kadınlara yönelik şiddetin ve aile içi şiddetin üstesinden gelebilmek için toplumun her kesimini ve devlet kurumlarını göreve çağıran İstanbul Sözleşmesi, tüm şiddet mağdurlarının haklarını korumaya yönelik tedbirlerin hiçbir ayrımcılık yapılmaksızın uygulanmasını teminat altına almakta, ‘insanın insan olma Hakkı’nı savunmaktadır. Bu anlamda sözleşme, toplumsal refahın sağlanması ve ülke kalkınmasının sürdürülebilir kılınması için kritik öneme sahiptir. “Türkiye’nin ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi’nin imzaya açıldığı 2011 yılı ile 2019 yılları arasında, ülkemizde 2,807 kadın şiddet görerek hayatını kaybetmiştir. Bu acı ve vahim tablo, şiddete sıfır tolerans gösterilmesini hedefleyen, şiddetten doğan hak ihlalini kapsamlı bir şekilde ele alan bu uluslararası Sözleşme’nin feshedilmesi bir yana, tam olarak uygulanması yönünde kararlılıkla hareket edilmesi gerektiğini apaçık ortaya koymaktadır. “İstanbul Sözleşmesi’nin ilk maddesi, kadına yönelik şiddetin ve aile içi şiddetin önlenmesi, mağdurların korunması ve bu kişilere yardım edilmesi için kapsamlı bir çerçeve, politika ve tedbirler tasarlanmasını içermektedir. “Şiddete karşı ortak akıl ile hareket ederek bütüncül politikaların oluşturulmasını hedefleyen Sözleşme, ‘6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’ ile eşit derecede önemli ve vazgeçilmezdir. “Sözleşmenin bağlamından koparılmadan, kamuoyunda yanlış veya eksik algılanmasına mahal vermeden gerekliliğini anlatmak ve uygulanmasının takipçisi olmak hepimizin sorumluluğudur. “Bu doğrultuda TÜRKONFED’in İş Dünyasında Kadın Komisyonu (İDK) üyeleri arasında yer alan 42 kadın derneği ile güç birliği içinde, üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirme kararlılığındayız. “Kadının yaşama ve güvenlik hakkını koruyarak toplumsal refaha da katkı sağlayacağına inandığımız İstanbul Sözleşmesi yaşatır

 

Hayır Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir