TÜRKONFED : Kadının yaşama ve güvenlik hakkı korunmalı

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), şiddeti insan hakkı ihlali olarak tanımlayan İstanbul Sözleşmesi’nin, kadının yaşama ve güvenlik hakkını koruyarak toplumsal refaha da katkı sağladığına dikkat çekerek, “İstanbul Sözleşmesi yaşatır” dedi.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), şiddeti insan hakkı ihlali olarak tanımlayan İstanbul Sözleşmesi’nin, kadının yaşama ve güvenlik hakkını koruyarak toplumsal refaha da katkı sağladığına dikkat çekerek, “İstanbul Sözleşmesi yaşatır” dedi.

Çatısı altında 30 federasyon ve 266 dernek üzerinden 40 bine yakın şirket yer alan TÜRKONFED’in Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, “Çatısı altındaki 42 kadın derneği ile Türkiye’nin en büyük örgütlü kadın gücü olan TÜRKONFED olarak; İstanbul Sözleşmesi olarak

bilinen, ‘Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin Türkiye tarafından tek taraflı feshi veya bazı maddelerine çekince konulması seçeneklerinin gündeme getirilmesini büyük bir endişeyle takip etmekteyiz” denildi ve şu konuların altı çizildi: “Kadınlara yönelik şiddetin ve aile içi şiddetin üstesinden gelebilmek için toplumun her kesimini ve devlet kurumlarını göreve çağıran İstanbul Sözleşmesi, tüm şiddet mağdurlarının haklarını korumaya yönelik tedbirlerin hiçbir ayrımcılık yapılmaksızın uygulanmasını teminat altına almakta, ‘insanın insan olma hakkı’nı savunmaktadır. Bu anlamda sözleşme, toplumsal refahın sağlanması ve ülke kalkınmasının sürdürülebilir kılınması için kritik öneme sahiptir. “Türkiye’nin ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi’nin imzaya açıldığı 2011 yılı ile 2019 yılları arasında, ülkemizde 2,807 kadın şiddet görerek hayatını kaybetmiştir. Bu acı ve vahim tablo, şiddete sıfır tolerans gösterilmesini hedefleyen, şiddetten doğan hak ihlalini kapsamlı bir şekilde ele alan bu uluslararası Sözleşme’nin feshedilmesi bir yana, tam olarak uygulanması yönünde kararlılıkla hareket edilmesi gerektiğini apaçık ortaya koymaktadır. “İstanbul Sözleşmesi’nin ilk maddesi, kadına yönelik şiddetin ve aile içi şiddetin önlenmesi, mağdurların korunması ve bu kişilere yardım edilmesi için kapsamlı bir çerçeve, politika ve tedbirler tasarlanmasını içermektedir. “Şiddete karşı ortak akıl ile hareket ederek bütüncül politikaların oluşturulmasını hedefleyen Sözleşme, ‘6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’ ile eşit derecede önemli ve vazgeçilmezdir. “Sözleşmenin bağlamından koparılmadan, kamuoyunda yanlış veya eksik algılanmasına mahal vermeden gerekliliğini anlatmak ve uygulanmasının takipçisi olmak hepimizin sorumluluğudur. “Bu doğrultuda TÜRKONFED’in İş Dünyasında Kadın Komisyonu (İDK) üyeleri arasında yer alan 42 kadın derneği ile güç birliği içinde, üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirme kararlılığındayız. “Kadının yaşama ve güvenlik hakkını koruyarak toplumsal refaha da katkı sağlayacağına inandığımız İstanbul Sözleşmesi yaşatır.

“TÜRKONFED İDK Üyesi Dernekler:

 1. Akdeniz Girişimci İş Kadınları Derneği (AGİDER)
 2. Ankara Girişimci İş Kadınları ve Destekleme Derneği (ANGİKAD)
 3. Antalya İş Kadınları Derneği (ANTİKAD)
 4. Artvin Girişimci İş Kadınları Derneği (AGİKAD)
 5. Aydın Girişimci Kadınlar Derneği (AGİKAD)
 6. Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD)
 7. Denizli Soroptimist Kulübü İş ve Meslek Kadınları Derneği (DENSOR)
 8. Diyarbakır İş Kadınları Derneği (DİKAD)
 9. Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği (DOGÜNKAD)
 10. Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD)
 11. Elazığ İş Kadınları Derneği (ELİKAD)
 12. Gaziantep Kadın Merkezi Derneği (KAMED)
 13. Girişimci İş Kadınları Derneği (GİŞKAD)
 14. Girişimci Kadınları Destekleme Derneği (GİKAD)
 15. Girişimci Kadınların Desteklenmesi Derneği (GİKAD)
 16. Hakkari Kadın Girişimciler Derneği (HAKGİDER)
 17. Hatay Kadın Girişimciler Derneği (HATAY KAGİD)
 18. Iğdır Kadın Derneği19. İnşaat ve Kadın Derneği (İVKAD)
 19. İş Kadınları Derneği (İŞKAD)21. İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD)
 20. Kadın İstihdamını Artırma Derneği (KİADER)
 21. Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER)
 22. Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği (KAİSDER)
 23. Kadın ve Gençleri Destekleme Derneği
 24. Karabük Girişimci İş Kadınları Derneği (KAGİKAD)
 25. Karadeniz Ereğli Girişimci ve Yönetici İş Kadınları Derneği (KADGİAD)
 26. Kilis Kadınları Kalkındırma ve Geliştirme Derneği (KİKAGDER)
 27. Konya İşkadınları Derneği (KİKAD)
 28. Kütahya Girişimci ve Sanatçı Kadınlar Derneği (KÜGİKAD)
 29. Kütahya İş Kadınları Derneği (KİKDER)
 30. Malatya İş Kadınları Derneği (MAİKAD)
 31. Mardin İş Kadınları Derneği (MİKAD)
 32. Professional Women’s Network İstanbul (PWN)
 33. Safranbolu Girişimci İş Kadınları Derneği (SAGİAD)
 34. Samsun İş Kadınları Derneği (SAMİKAD)
 35. Seyhan Soroptimist Kulübü Derneği
 36. Silivri Kadın Girişimciler Derneği (Silivri KAGİD)
 37. Şanlıurfa Girişimci İş Kadınları Derneği (ŞUGİŞKAD)
 38. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Ankara Şubesi (TÜKD)
 39. Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER)
 40. Van  İş Kadınları  Derneği (VİKAD)

 

Hayır Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir