HATAY KAGİD

Temel Değer & Hedeflerimiz

Kadınların özgür iradeleri doğrultusunda bölgemizin kalkınması için kendi işlerini kurmalarına destek olmak, kadın girişimciliğini geliştirmek; ekonomik ve sosyal yaşamda kadının konumunu güçlendirmek.